Periodikum vydáva Konfederácia odborových zväzov SR. Cieľom je vytvorenie efektívnej komunikačnej platformy pre konfederáciu a jej členské odborové zväzy a sociálnych partnerov. Elektronická podoba časopisu bude komunikačným nástrojom konfederácie a jej členov.

 

2017

1. číslo (september - október)

2. číslo (november – december)

 


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk